Pasirinkite kalbą

1-4 klasių moksleivių elgesio taisyklės:

 

1.1. stropiai mokytis, atidžiai klausytis mokytojo aiškinimų, vykdyti jo užduotis;

1.2. būti pasiruošusiais pamokai, turėti visas reikalingas priemones;

1.3. būti sąžiningais ir teisingais, saugoti mokyklos turtą, savo ir kitų daiktus;

1.4. laikytis dienos režimo, asmens higienos taisyklių;

1.5. klausyti tėvų, mokytojų, juos gerbti;

1.6. pavyzdingai elgtis mokykloje, viešose vietose, būti mandagiais;

1.7. visada būti valyvais, tvarkingai rengtis.

5-10 klasių moksleivių elgesio taisyklės:

 

2.1. atkakliai įsisavinti žinias, stropiai ir sąžiningai mokytis, rūpestingai atlikti visas

užduotis, gerai elgtis pamokoje;

2.2. siekti dorinės ir pilietinės brandos, ruoštis dirbti Tėvynės labui;

2.3. tvarkingai lankyti mokyklą, nevėluoti į pamokas, kitus užsiėmimus;

2.4. laikytis dienos rėžimo, asmens higienos taisyklių, palaikyti švarą mokykloje, viešose

vietose ir namuose;

2.5. vykdyti mokyklos darbuotojų teisėtus reikalavimus, savo elgesiu nežeminti mokinio

vardo ir nuo netinkamo elgesio sulaikyti kitus;

2.6. būti mandagiems draugiškiems ir paslaugiems;

2.7. gerbti kitų žmonių nuostatas, požiūrius ir įsitikinimus;

2.8. saugoti mokyklos turtą, savo ir kitų moksleivių daiktus.

 

3. Mokyklos teritorijoje draudžiama turėti ir vartoti tabaką, alkoholį bei kitas narkotines

ir psichotropines medžiagas.

 

4. Pamokų metu mobilieji telefonai turi būti išjungti.

Joomla templates by a4joomla