Pasirinkite kalbą

Mokyklos istorija

 

Mokykla Miežiškiuose oficialiai įsteigta 1885 m. nors, Miežiškių dvaro istorijoje yra duomenų, kad Miežiškių švietimo pradžia yra 1784 m., kai dvarininkas Pšecičevskis pastatė dviejų komplektų (skyrių) mokyklą. Deja, vėliau duomenų apie jos veiklą neberandama.

   1885 m. oficialiai įsteigtai mokyklai pastato neturėta – patalpos dviejų skyrių mokyklai nuomojamos iš privataus asmens. Nuo tada apie jos nenutrūkstamą veiklą šaltiniuose randama vis daugiau žinių.

   1907-1914 m. tarp kitų 8 Panevėžio rajone veikusių mokyklų minima ir valdinė rusiška Miežiškių pradžios mokykla. 1923 m. pasiturintis ūkininkas Kazimieras Rimša pasistato erdvų namą, kurio didžiajame kambaryje įkurdinami mokyklos skyriai. Žinoma, kad teko mokytis labai susispaudus (sėdėta ant palangių, net stovėta) ir laukti naujos mokyklos pastatymo.

   1926 m. kunigo Antano Paurio iniciatyva, bažnyčios komiteto ir visos bendruomenės pastangomis šalia vieškelio Panevėžys – Ukmergė iškilo pradžios mokyklos pastatas (ten dabar mokykla ir tebestovi). Tuo metu mokykloje buvo 4 skyriai, tačiau žinoma, kad 1937 m. (kai kuriais duomenimis ir anksčiau) mokykla buvo praplėsta iki 6 skyrių.

   Laikinai mokyklos veikla jai skirtame pastate buvo nutraukta 1944 m. kai ją rusų valdžia pavertė karo ligonine. Vaikams nebeliko kur mokytis. 5 ir 6 skyrius visai panaikino, o 1 – 4 glaudėsi  įvairiose miestelio patalpose.

   1947 m. rugsėjo 1 d. Miežiškių mokyklai atnešė dideles permainas. Čia buvo atidaryta progimnazija. Dėl patalpų stygiaus mokoma dviem pamainom – iš ryto pradinukų skyriai, o po pietų – progimnazijos klasės.

   1949 m. buvo išleista vienintelė ir kartu paskutinė Miežiškių progimnazijos laida. Tais metais progimnazijos buvo panaikintos ir paverstos septynmetėmis mokyklomis visoje Lietuvoje. Septynmete ji išliko iki 1954 m. Nuo tų metų mokykla perorganizuota į vidurinę. Pirmoji abiturientų laida išleista 1958 m. Kadangi mokinių vis daugėjo (1955 m. mokėsi 304 mokiniai), 1962 m. mokyklai pastatytas priestatas, apmūryta ir visa senoji dviaukštė medinė mokykla.

   Per visą vidurinės mokyklos gyvavimo laikotarpį išleistos 33 abiturientų laidos – 529 mokiniai. Vėliau, mažėjant mokinių skaičiui (paskutinė laida – 6 abiturientai), mokykla 1991 m. perorganizuota į devynmetę. Ruošiantis švietimo reformoje numatytam perėjimui prie pagrindinio dešimtmečio mokymo, 1993 m. mokykla, pritarus rajono savivaldybei, pertvarkyta į nepilnąją vidurinę. Panašu, kad Lietuvoje buvo vienintelė mokykla, turinti tokį statusą.

   Deja 10 klasės ilgiau išlaikyti nepavyko dėl tuo metu ypač žemos mokymosi motyvacijos. Galutinai pereita prie privalomo dešimtmečio mokymo tik 1999 m. kartu su visos šalies pagrindinėmis mokyklomis. Tais pačiais metais, mokinių tėvų dėka, mokykloje atsirado ir pirmasis kompiuteris, kopijavimo aparatas. Mokinių skaičius vis augo, o mokyklos materialinė būklė, higieninės ugdymo sąlygos nesikeitė. Panevėžio rajono savivaldybės Taryba dar 2002 m. priėmė sprendimą dėl mokyklos rekonstrukcijos, tačiau realių darbų pradžios teko laukti net septynerius metus.

   2009 m. Miežiškių pagrindinę mokyklą, įtraukus į programą „Viešųjų pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“, finansuojamą iš ES struktūrinių fondų, buvo atlikta mokyklos pastato rekonstrukcija. 2009 m. rugsėjo 1 d. mokslo metai prasidėjo visiškai atnaujintoje mokykloje.

Parengta pagal V. Marciuška, J. Šukys. Miežiškiai. Spindulys, Kaunas, 2003

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla