Pasirinkite kalbą

Mokytojai

 Eil. Nr. 

 Vardas Pavardė

 Kvalifikacinė kateg.,  pareigos

 1.

 Asta Sakalauskienė 

 Direktorė

  2. 

 Rita Gasaitienė 

 Muzikos, šokio mokytoja

  3. 

 Alvyda Gasiniauskienė 

 Geografijos vyr. mokytoja

  4. 

 Nerijus Gritėnas 

 Pilietiškumo vyr. mokytojas,

 ekonomikos mokytojas 

 5.

 Virgilijus Karosas 

 Technologijų vyr. mokytojas 

 6.

 Elena Kaziukėnienė 

 Biologijos, gamta ir žmogus vyr. mokytoja 

  7. 

 Regina Marcinkevičiūtė 

 Anglų k. ir rusų k. vyr. mokytoja

 8.

 Anželika Švaikauskienė

 Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja,

 5 kl. auklėtoja

 9. 

 Renata Bukelienė 

 Matematikos vyr. mokytoja, informacinių  technologijų mokytoja metodininkė,

 6 ir 7 kl. auklėtoja

 10.

 Zita Rinkevičienė 

 Pradinio ugdymo ir rusų k. vyr. mokytoja,

 3 ir 4 kl.auklėtoja

 11.

 Vaida Sarapienė 

 Katalikų tikybos vyr. mokytoja,

 9 kl. auklėtoja

 12.

 Jolanta Smetonienė

 Pradinio ugdymo vyr. mokytoja,

 fizikos mokytoja

 1 ir 2 kl. auklėtoja

 13. 

 Dalia Turčinskienė 

 Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,

 direktorės pavaduotoja

 14.

 Elena Zajankauskienė 

 Žmogaus saugos mokytoja, sekretorė

 15.

 Lina Janušauskienė 

 Chemijos mokytoja metodininkė

16.

 Jurga Jasinskienė

 Dailės ir technologijų mokytoja metodininkė

17.

Aldona Skripkauskienė

 Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja,

 10 kl. auklėtoja

18.

 Genovaitė Kereišaitė

 Istorijos vyr. mokytoja

 19.   Alė Plėtienė

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo   pedagogė Trakiškio sk. 

 20.  Kristina Viksvienė

 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Trakiškio sk.

 21.  Mindaugas Požėla

 Kūno kultūros mokytojas,

 specialusis pedagogas, 8 kl. auklėtojas

22.  Edita Murinienė  Logopedė
23.  Neringa Vinciūnė  Logopedė Trakiškio sk.

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla